Jan Zahradníček (prosinec); dvanáct českých básníků očima šesti českých grafiků v kalendáři na rok 2015; vydal Památník nár. písemnictví 2014
linoryt
17x20 cm 2014