Kruh jako symbol

něčeho dokonalého – Bůh – vesmír, tedy to, co nemá počátek ani konec. Vedle toho čtverec jako symbol Země, toho, co má počátek i konec, tak jako člověk Zemi obývající. Čtverec jako symbol pro muže, kruh pro ženu. Tyto základní motivy jsou mi inspirací při tvorbě „obrazů z křoví“. Skrze abstrahované tvary větví a větviček dodávám do obrazu nejen kompoziční prvek, ale i konkrétní příběh. Takto mi tyto „dřeviny“ mnohdy nahrazují klasické figurální pojetí tématu, jako například u grafiky Jesličky z křoví, Přerod (obraz zmrtvýchvstání), Prostupování (obraz ukřižování). Vědomě zde potlačuji prostorové vnímání a obdobně jako u klasické ikony se v ploše své grafiky nedostávám v perspektivě dál než - jak se říká – do pěti centimetrů hloubky.