Bohuslav Reynek (červen); dvanáct českých básníků očima šesti českých grafiků v kalendáři 2015; vydal Památník nár. písemnictví
linoryt
17x20 cm 2014