Na kopci v trávě (noc)
čtyřbarevný linoryt 7ks
42cm x 32cm 2007