Na kopci v trávě (den)
čtyřbarevný linoryt 7ks
42cm x 32cm 2007