Vrátka do zahrady
dvanáctibarevný linoryt 12 ks
34cm x 34cm 2004