Květy v zahradě
devítibarevný linoryt 12 ks
25cm x 25cm 2004