Kristus oslovující Zachea
čtyřbarevný linoryt - zlaceno 25 Ks
10cm x 15cm 2008