Panna Marie Nanebevzatá Studniční
čtyřbarevný linoryt 27 Ks
10cm x 15cm 2008