Ženy u prázdného hrobu
jedenáctibarevný linoryt 11 Ks
25cm x 33cm 2008