D隝 ze střechy
sedmibarevný linoryt 5 ks
54 x 85cm 2018