Zamrzlá tůňka
čtyřbarevný linoryt 14 ks
26 x 18cm 2019