Večerní zalévání
linoryt z výšky a hloubky 5 ks
56 x 83cm 2019