Kristus oslovující Zachea
třináctibarevný linoryt 12 Ks
31cm x 39cm 2008