Abrahámovo dříví pro Izáka
linoryt 12 ks
48 x 37cm 2011