Křoviny v zimě na červeno
čtyřbarevný linoryt 12 ks
26x35 cm 2008