Balíky slámy
linoryt z hloubky 17 ks
21x10 cm 2010