Podzim pod sněhem z mého  okna
linoryt z hloubky 5 ks
78x47 cm 2009