Sad v předjaří
linoryt z hloubky 5 ks
68x47 cm 2010