I. zastavení - Pán Ježíš před Pilátem odsouzen na smrt