Křížová cesta pro kapli
Autor: Miloš Sláma, perokresba
15 zastavení zavěšeno na kovové nosné podkonstrukci s laserem vypálenými pořadovými čísly. Dokončena a vysvěcena r. 2007