Boží muka Nejsvětejší Trojice, obec Bohdalice
Drobná sakrální stavba; obec, farnost Bohdalice. Stavba z 2. pol. 18. stol., bez dochované výzdoby v původních nikách. Po generální opravě z roku 2001 vysvěcena biskupem Pavlem Posádem r. 2006.